عمومی

 • آیا برای پیوند مو می توان از موهای بدن نیز استفاده کرد؟
 • آیا موهای نازک شده دوباره رشد می کنند؟
 • آیا می توانید از موی شخصی دیگر برای پیوند مو استفاده نمایید؟
 • آیا پیوند مو روشی دردناک است؟

کاشت مو

 • موهای پیوندی چه زمانی شروع به رشد دائمی خواهند کرد؟
 • چند درصد از پیوند های مو به شیوه FUE زنده باقی خواهند ماند؟
 • آیا برای پیوند مو ایجاد کچلی ضروری است؟
 • آیا عمل پیوند مو می تواند موجب ضخیم شدن مو می شود؟

کاشت مو FUE

 • ایا پیوند مو عوارض جانبی یا معایبی هم دارد؟
 • بهترین شیوه ی کاشت مو چیست؟
 • چه کسی برای پیوند مو مناسب است؟
 • آیا پیوند مو با روش FUE نتایج ماندگار و دائمی دارد؟

کاشت موی DHI