نتایج کاشت مو و ریش

Filter Before & After Photos
Showing 128 Results
تکنیک عملیاتی
Graft Numbers
جنسیت
نوع عمل
رنگ مو
باید پس از کاشت

مو یا ریش در انتظار چه چیزی باشیم؟

پس از گذشت 6 الی 8 ماه از کاشت مو، می توانید رویش موهای جدیدتان را مشاهده کنید

درخواست

درخواست تصاویر قبل و بعد از کاشت مو

آیا تمایل دارید که تصاویر قبل و بعد ازعمل کاشت موی بیماران و نتایج آن را مشاهده کنید؟ نتایج به آدرس ایمیل یا شماره تلفن شما ارسال خواهد شد

لطفا فرم زیر را تکمیل کنید و آدرس ایمیل خود را با ما به اشتراک بگذارید.

نکته ی مهم: نمایش عمومی عکس نتایج قبل و بعد از عمل براساس قانون بازاریابی سلامت، ممنوع است.

شما تصاویر نتایج بیماران سابق را در درس ایمیل خود دریافت خواهید کرد.

شما تصاویر نتایج بیماران سابق را در تلفن خود دریافت خواهید کرد.

برای تفکیک کردن جزئیات، برای تبلیغات و تهیه محتوای شبکه های اجتماعی و آنالیز داده ها ما از کوکی ها استفاده می کنیم.