2000 گرافت پیوندی چند فولیکول مو است؟

2000 گرافت پیوندی چند فولیکول مو است؟
اصطلاح پیوند، که بطور مکرر در اصطلاحات کاشت مو استفاده می شود،به معنی ریشه مو است. یک پیوند متوسط معمولا شامل 2 یا 3 تار مو است. 2000 گرافت تقریبا 5000 تا 6500 فولیکول مو دارد. محاسبه تعداد گرافت در کاشت مو یک مرحله بسیار مهم در یافتن تعداد فولیکول های مورد نیاز برای پوشاندن منطقه با ریزش مو است. تعداد کل گرفات های مورد نیاز برای کاشت مو ممکن است از نظر ویزگی های موی قسمت دهنده، تراکم مو، میزان سفت بودن پوست سر، ناحیه گیرنده، ویژگی های صورت و انتخاب های زیبایی عمومی بسیار متفاوت باشد. با این حال، حداقل مقدار پیوند مورد نیاز برای شما برای کاشت مو بین 2000 تا 3000 پیوند متفاوت است.
fa

اصطلاح پیوند، که بطور مکرر در اصطلاحات کاشت مو استفاده می شود،به معنی ریشه مو است. یک پیوند متوسط معمولا شامل 2 یا 3 تار مو است. 2000 گرافت تقریبا 5000 تا 6500 فولیکول مو دارد. محاسبه تعداد گرافت در کاشت مو یک مرحله بسیار مهم در یافتن تعداد فولیکول های مورد نیاز برای پوشاندن منطقه با ریزش مو است. تعداد کل گرفات های مورد نیاز برای کاشت مو ممکن است از نظر ویزگی های موی قسمت دهنده، تراکم مو، میزان سفت بودن پوست سر، ناحیه گیرنده، ویژگی های صورت و انتخاب های زیبایی عمومی بسیار متفاوت باشد. با این حال، حداقل مقدار پیوند مورد نیاز برای شما برای کاشت مو بین 2000 تا 3000 پیوند متفاوت است.


تصاویر قبل و بعد

بلافاصله بعد از پر کردن فرم می توانید عکس های قبل و بعد را فوراً مشاهده کنید. یک پیام خودکار از طریق تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد.

برای تفکیک کردن جزئیات، برای تبلیغات و تهیه محتوای شبکه های اجتماعی و آنالیز داده ها ما از کوکی ها استفاده می کنیم.