آیا عمل پیوند مو می تواند موجب ضخیم شدن مو می شود؟

آیا عمل پیوند مو می تواند موجب ضخیم شدن مو می شود؟
بله در نتیجه عملیات کاشت مو، موهای متراکم و ضخیم تری به دست می آیند. بیشتر موهای کسانیکه کاشت مو انجام می دهند، طی 3 ماه اول پس از عمل ضعیفتر به نظر می رسند و سپس به تدریج ضخیم تر و متراکم تر می شوند. هدف از عمل پیوند مو بازیابی دائمی موهای بیمار به منظور جلوگیری از ریزش بیشتر موها در آینده است. از آنجا که پیوند مو یک روش پیوند ایمن است که موجب کمترین واکنش بدن به بافت پیوندی می گردد تقریباٌ طی یکسال با افزودن حجم بیشتر به موهایتان ظاهر جوانی پیدا می کنید. توجه: برای مشاهده ی نتایج نهایی می بایست 12 تا 18 ماه صبر کرد.
fa

بله در نتیجه عملیات کاشت مو، موهای متراکم و ضخیم تری به دست می آیند. بیشتر موهای کسانیکه کاشت مو انجام می دهند، طی 3 ماه اول پس از عمل ضعیفتر به نظر می رسند و سپس به تدریج ضخیم تر و متراکم تر می شوند. هدف از عمل پیوند مو بازیابی دائمی  موهای بیمار به منظور جلوگیری از ریزش بیشتر موها در آینده است.  از آنجا که پیوند مو یک روش پیوند ایمن است که موجب کمترین واکنش بدن به بافت پیوندی می گردد تقریباٌ طی یکسال با افزودن حجم بیشتر به موهایتان ظاهر جوانی پیدا می کنید. توجه: برای مشاهده ی نتایج نهایی می بایست 12 تا 18 ماه صبر کرد.


تصاویر قبل و بعد

بلافاصله بعد از پر کردن فرم می توانید عکس های قبل و بعد را فوراً مشاهده کنید. یک پیام خودکار از طریق تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد.

برای تفکیک کردن جزئیات، برای تبلیغات و تهیه محتوای شبکه های اجتماعی و آنالیز داده ها ما از کوکی ها استفاده می کنیم.