آیا برای پیوند مو ایجاد کچلی ضروری است؟

آیا برای پیوند مو ایجاد کچلی ضروری است؟
مقیاس نوروود یک سیستم طبقه بندی است که برای اندازه گیری مراحل طاسی الگوی مردانه استفاده می شود. به هر مرحله یک عدد داده می شود و هرچه عدد بیشتر باشد، ریزش مو جدی تر است. مرحل 6-7 مقیاس نوروود شدیدترین مرحله طاسی الگوی مردانه محسوب می شود و ممکن است به این معنی باشد که مردان در این سطح ممکن است واجد شرایط پیوند مو نباشند.
fa

مقیاس نوروود یک سیستم طبقه بندی است که برای اندازه گیری مراحل طاسی الگوی مردانه استفاده می شود. به هر مرحله یک عدد داده می شود و هرچه عدد بیشتر باشد، ریزش مو جدی تر است. مرحل 6-7 مقیاس نوروود شدیدترین مرحله طاسی الگوی مردانه محسوب می شود و ممکن است به این معنی باشد که مردان در این سطح ممکن است واجد شرایط پیوند مو نباشند.

در حین عمل کاشت مو، موهای گرفته شده از قسمت دهنده یا دونر پوست سر بیمار به قسمتی از سر که طاسی دارد پیوند زده می شود.  بنابراین، باید مو به اندازه کافی  برای استفاده در عمل موجود باشد. افرادی که از لحاظ شاخص نوروود بین 6 تا 7 هستند اغلب موهای کافی برای پیوند ندارند. به همین دلیل ممکن است که پیوند مو امکان پذیر نباشد. با این حال این بدان معنی نیست که کاشت مو برای شخصی با چنین سطحی از ریزش مو غیرممکن است. بسته به بیمار، پزشک و ناحیه اهدا کننده بالقوه می توان مناسب بودن را تعیین کرد. 


تصاویر قبل و بعد

بلافاصله بعد از پر کردن فرم می توانید عکس های قبل و بعد را فوراً مشاهده کنید. یک پیام خودکار از طریق تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد.

برای تفکیک کردن جزئیات، برای تبلیغات و تهیه محتوای شبکه های اجتماعی و آنالیز داده ها ما از کوکی ها استفاده می کنیم.