آیا برای پیوند مو می توان از موهای بدن نیز استفاده کرد؟

آیا برای پیوند مو می توان از موهای بدن نیز استفاده کرد؟
میزان مو در ناحیه اهدا مهمترین عامل برای کاشت مو است. متقاضیان پیوند که در این قسمت موهای کافی ندارند ممکن است به منابع موی دهنده اضافی نیاز داشته باشند. برای این دسته افراد که تراکم مویشان در ناحیه اهدا کم است استفاده از موهای نواحی دیگر بدن می تواند یک راه حل باشد. مثلا اگر ناحیه اهدا در پشت سر برای پوشاندن تمام نواحی دارای طاسی کافی نباشد، از موهای قسمت های دیگر بدن بیمار می توان استفاده نمود تا به موفقیت بیشتری در پیوند مو دست یافت. برای کسانیکه قصد پیوند مو دارند، می توان موهای بدن را پس از ریش ها به عنوان سومین منطقه اهدا در نظر گرفت. اگر پیوندهای گرفته شده از پشت سر یا ناحیه ریش هنوز برای کاشت مو کافی نباشد، می توان از موهای قفسه سینه برای کاشت مو استفاده کرد.2 دلیل اصلی وجود دارد که موهای بدن را به عنوان سومین محل اهداکننده جایگزین در کاشت مو در نظر می گیرند.
fa

میزان مو در ناحیه اهدا مهمترین عامل برای کاشت مو است. متقاضیان پیوند که در این قسمت موهای کافی ندارند ممکن است به منابع موی دهنده اضافی نیاز داشته باشند. برای این دسته افراد که تراکم مویشان در ناحیه اهدا کم است استفاده از موهای نواحی دیگر بدن می تواند یک راه حل باشد. مثلا اگر ناحیه اهدا در پشت سر برای پوشاندن تمام نواحی دارای طاسی کافی نباشد، از موهای قسمت های دیگر بدن بیمار می توان استفاده نمود تا به موفقیت بیشتری در پیوند مو دست یافت.

برای کسانیکه قصد پیوند مو دارند، می توان موهای بدن را پس از ریش ها به عنوان سومین منطقه اهدا در نظر گرفت. اگر پیوندهای گرفته شده از پشت سر یا ناحیه ریش هنوز برای کاشت مو کافی نباشد، می توان از موهای قفسه سینه برای کاشت مو استفاده کرد.2 دلیل اصلی وجود دارد که موهای بدن را به عنوان سومین محل اهداکننده جایگزین در کاشت مو در نظر می گیرند.


تصاویر قبل و بعد

بلافاصله بعد از پر کردن فرم می توانید عکس های قبل و بعد را فوراً مشاهده کنید. یک پیام خودکار از طریق تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد.

برای تفکیک کردن جزئیات، برای تبلیغات و تهیه محتوای شبکه های اجتماعی و آنالیز داده ها ما از کوکی ها استفاده می کنیم.