آیا می توانید از موی شخصی دیگر برای پیوند مو استفاده نمایید؟

آیا می توانید از موی شخصی دیگر برای پیوند مو استفاده نمایید؟
خیر شما قادر نیستید برای پیوند مو از موی شخص دیگر حتی اگر دوقلوی شما باشد استفاده نمایید.
fa

خیر شما قادر نیستید برای پیوند مو از موی شخص دیگر حتی اگر دوقلوی شما باشد استفاده نمایید. دلیل آن این است که سلول های زنده در ریشه های مویتان درست مشابه بقیه ی سلولهای بدنتان هستند و شما یک کد ویژه زنتیکی مختص خودتان را در آنها دارید.

بنابراین اگر موهای شخص دیگری که قطعاٌ کد ژنتیکی متفاوتی نسبت به شما دارد، به سر شما پیوند زده شود قطعاٌ بدنتان آن پیوند را پس خواهد زد. انتخاب اول برای برداشت گرافت ها از پوست سر خود شخص و در وحله ی دوم از موهای بدن بیمار است.


تصاویر قبل و بعد

بلافاصله بعد از پر کردن فرم می توانید عکس های قبل و بعد را فوراً مشاهده کنید. یک پیام خودکار از طریق تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد.

برای تفکیک کردن جزئیات، برای تبلیغات و تهیه محتوای شبکه های اجتماعی و آنالیز داده ها ما از کوکی ها استفاده می کنیم.