آیا تعریق به موهای پیوندی آسیب می رساند؟

آیا تعریق به موهای پیوندی آسیب می رساند؟
بعد از کاشت مو، بیماران باید از تعریق زیاد جلوگیری کنند تا پیوند ها آسیب نبینند و مطابق دستور العمل مراقبت های پس از عمل توجه داشته باشند که از لمس پیوند و کشیدن گرافت در 10 روز ابتدایی بعد از عمل جلوگیری کنند. ورزش ممکن است باعث افزایش تعریق شود.با این وجود، دوش آب گرم، رفتن به سونا یا ماندن برای مدت طولانی در یک روز بسیار گرم در فضای باز نیز می تواند باعث افزایش تعریق گردد. به منظور جلوگیری از افزایش تعریق پس از پیوند موها، توصیه می شود بیمار از انجام فعالیت های سنگین بدنی خودداری نماید. برای جلوگیری ازایجاد ورم در ناحیه پیوند یا ناحیه دونر مهم است که فشارخون و ضربان قلب بیمار در یک منطقه ی امن باقی بماند.
fa

بعد از کاشت مو، بیماران باید از تعریق زیاد جلوگیری کنند تا پیوند ها آسیب نبینند و مطابق دستور العمل مراقبت های پس از عمل توجه داشته باشند که از لمس پیوند و کشیدن گرافت در 10 روز ابتدایی بعد از عمل جلوگیری کنند. ورزش ممکن است باعث افزایش تعریق شود.با این وجود، دوش آب گرم، رفتن به سونا یا ماندن برای مدت طولانی در یک روز بسیار گرم در فضای باز نیز می تواند باعث افزایش تعریق گردد. به منظور جلوگیری از افزایش تعریق پس از پیوند موها، توصیه می شود بیمار از انجام فعالیت های سنگین بدنی خودداری نماید. برای جلوگیری ازایجاد ورم در ناحیه پیوند یا ناحیه دونر مهم است که فشارخون و ضربان قلب بیمار در یک منطقه ی امن باقی بماند.  تصاویر قبل و بعد

بلافاصله بعد از پر کردن فرم می توانید عکس های قبل و بعد را فوراً مشاهده کنید. یک پیام خودکار از طریق تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد.

برای تفکیک کردن جزئیات، برای تبلیغات و تهیه محتوای شبکه های اجتماعی و آنالیز داده ها ما از کوکی ها استفاده می کنیم.