احتمال موفقیت پیوند مو چقدر است؟

احتمال موفقیت پیوند مو چقدر است؟
عوامل تأثیر گذار بر احتمال موفقیت عمل پیوند مو وجود دارد. اگر این عمل در یک کلینیک معتبر توسط یک پزشک با تجربه به همراه کادر پزشکی متبحر و آموزش دیده صورت گیرد، احتمال موفقیت بیش از 90 درصد خواهد بود. اگرچه احتمال موفقیت پیوند مو بسیار زیاد است اما عواملی چون میزان تجربه پزشک، میزان واکنش بدن به فولیکول های پیوندی و مراقبت های بعد ازعمل می توانند بر نتیجه کار تأثیر بگذارند. به لطف استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا در این زمینه در کلینیک دکتر سرکان آیگین احتمال موفقیت پیوند مو بیش از 95 درصد است.
fa

عوامل تأثیر گذار بر احتمال موفقیت عمل پیوند مو وجود دارد. اگر این عمل در یک کلینیک معتبر توسط یک پزشک با تجربه به همراه کادر پزشکی متبحر و آموزش دیده صورت گیرد، احتمال موفقیت بیش از 90 درصد خواهد بود. اگرچه احتمال موفقیت پیوند مو بسیار زیاد است اما عواملی چون میزان تجربه پزشک، میزان واکنش بدن به فولیکول های پیوندی و مراقبت های بعد ازعمل می توانند بر نتیجه کار تأثیر بگذارند. به لطف استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا در این زمینه در کلینیک دکتر سرکان آیگین احتمال موفقیت پیوند مو بیش از 95 درصد است.


تصاویر قبل و بعد

بلافاصله بعد از پر کردن فرم می توانید عکس های قبل و بعد را فوراً مشاهده کنید. یک پیام خودکار از طریق تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد.

برای تفکیک کردن جزئیات، برای تبلیغات و تهیه محتوای شبکه های اجتماعی و آنالیز داده ها ما از کوکی ها استفاده می کنیم.