ایا پیوند مو عوارض جانبی یا معایبی هم دارد؟

ایا پیوند مو عوارض جانبی یا معایبی هم دارد؟
از آنجا که پیوند مو یک روش جراحی است، مزایا و معایب آن در حین عمل قابل مشاهده است. برخی از افراد ممکن است نتایج نامطلوبی را که هرگز انتظار نداشتند تجربه کنند. اگر این عمل توسط جراحان آماتور یا پزشکان غیر مجاز بی تجربه و بدون برنامه ریزی صحیح انجام شود، احتمال آسیب دیدن مو وجود دارد. اولین چیزی که باید به آن توجه کنید جمع آوری و برداشتن صحیح موهای مورد نیاز برای پیوند است. جمع آوری بیش از حد فولیکول های مو به ناحیه دونر یا همان ناحیه اهدا کننده ی مو آسیب می رساند و می تواند به ایجاد ظاهر نامنظم مو منجر گردد. دانستن اینکه چه مقدار مو از ناحیه اهدا کننده قابل برداشت است چیزی است که فقط یک پزشک با تجربه از قبل می داند.
fa

از آنجا که پیوند مو یک روش جراحی است، مزایا و معایب آن در حین عمل قابل مشاهده است. برخی از افراد ممکن است نتایج نامطلوبی را که هرگز انتظار نداشتند تجربه کنند. اگر این عمل توسط جراحان آماتور یا پزشکان غیر مجاز بی تجربه و بدون برنامه ریزی صحیح انجام شود، احتمال آسیب دیدن مو وجود دارد. اولین چیزی که باید به آن توجه کنید جمع آوری و برداشتن صحیح موهای مورد نیاز برای پیوند است. جمع آوری بیش از حد فولیکول های مو به ناحیه دونر یا همان ناحیه اهدا کننده ی مو آسیب می رساند و می تواند به ایجاد ظاهر نامنظم مو منجر گردد.  دانستن اینکه چه مقدار مو از ناحیه اهدا کننده قابل برداشت است چیزی است که فقط یک پزشک با تجربه از قبل می داند.

در پیوند مو، ناحیه اهدا کننده اصلی ناحیه پشت سر است. وضعیت پوست سر در این قسمت به طور قابل توجهی میزان موفقیت پیوند مو را تعیین می کند. مقدار مطمئنی از پیوند در ناحیه اهداکننده پس سر و گردن وجود دارد که می توان از این ناحیه برداشت. اگر چه این مقدار از بیمار به بیمار دیگر متفاوت است اما حداکثر در یک جلسه به طور متوسط بین 4 تا 5 هزار گرافت می توان برداشت کرد. اگر عمل پیوند برای یک بیمار نیاز به تعدا بیشتری از گرافت ها داشته باشد، عمل دوم برنامه ریزی خواهد شد. دلیل این امر اطمینان به دستیابی به حداکثر نتیجه و کاهش احتمال هر نوع آسیب به بیمار است.

اگر دریک جلسه تعدا فولیکول های مو  بیش از حد مجاز از ناحیه پشت سر برداشته شود، ممکن است پس از انجام عمل جراحی، منجر به ایجاد ظاهری غیر طبیعی گردد.


تصاویر قبل و بعد

بلافاصله بعد از پر کردن فرم می توانید عکس های قبل و بعد را فوراً مشاهده کنید. یک پیام خودکار از طریق تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد.

برای تفکیک کردن جزئیات، برای تبلیغات و تهیه محتوای شبکه های اجتماعی و آنالیز داده ها ما از کوکی ها استفاده می کنیم.