چه دلایلی موجب ابتلای موهایتان به قارچ می گردد؟

چه دلایلی موجب ابتلای موهایتان به قارچ می گردد؟
قارچ ها در اثر تماس مستقیم پوست( با انسان یا حیوان) یا به طور غیر مستقیم از طریق مواد آلوده در کف یا خاک پخش می شوند. مناطق مشترک مانند اتاق ها ی لباس و دوش اغلب منبع قارچ ها هستند، در حالیکه برخی از عفونت ها بابه اشتراک گذاشتن وسایلی مثل حول و شنا در اآب آلوده گسترش می یابد.
fa

قارچ ها در اثر تماس مستقیم پوست( با انسان یا حیوان) یا به طور غیر مستقیم از طریق مواد آلوده در کف یا خاک پخش می شوند. مناطق مشترک مانند اتاق ها ی لباس و دوش اغلب منبع قارچ ها هستند، در حالیکه برخی از عفونت ها بابه اشتراک گذاشتن وسایلی مثل حول و شنا در اآب آلوده گسترش می یابد.

کرم حلقوی سر مسری است. که می تواند از طریق تماس مستقیم از فردی به فرد دیگر منتقل شود یا به روش های زیر منتقل شود:

انسان به انسان: کرم حلقوی اغلب از طریق تماس پوست به پوست با افراد آلوده منتشر می شود. اشیا به انسان: کرم حلقوی می تواند از طریق تماس با اشیایی که فرد یا حیوان آلوده لمس کرده است، مانند لباس، حوله، شانه یا برس گسترش یابد. حیوان برای انسان : سگ ها و گربه ها اغلب کرم حلقوی دارند. حیوانات دیگری که اغلب ناقل قارچ هستند شامل گاو، بز، خوک و اسب هستند.


تصاویر قبل و بعد

بلافاصله بعد از پر کردن فرم می توانید عکس های قبل و بعد را فوراً مشاهده کنید. یک پیام خودکار از طریق تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد.

برای تفکیک کردن جزئیات، برای تبلیغات و تهیه محتوای شبکه های اجتماعی و آنالیز داده ها ما از کوکی ها استفاده می کنیم.