چه کسی برای پیوند مو مناسب است؟

چه کسی برای پیوند مو مناسب است؟
وقتی نوبت به کاشت مو می رسدف کافی بودن ناحیه اهدا کننده نقش اساسی دارد. ناحیه اهدا یا دونر منطقه ای اس که در آن قوی ترین و سالم ترین موهای مقاوم در برابر ریزش از آن قابل برداشت است و سپس به مناطقی که نیاز به پوشش دارند پیوند می شوند. ناحیه اهدا کننده به ناحیه ای گفته می شود که در پشت سر و دقیقا در اطراف گردن و بین دو گوش قرار دارد. اگر فولیکول های موی شما در ناحیه پشت سر ضعیف و پراکنده باشد، متأسفانه پیوند موهایتان ممکن است مطابق انتظار پیش نرود. اندازه گیری تراکم مو در ناحیه اهدا و تشخیص میزان ریزش مویی که تجربه می کنید بسیار مهم است. مقدار مو در هر سانتی متر مربع را تراکم مو می نامند. تراکم مو در بزرگسالان باید به طور متوسط 250-300 در هر مترمربع باشد.
fa

وقتی نوبت به کاشت مو می رسدف کافی بودن ناحیه اهدا کننده نقش اساسی دارد. ناحیه اهدا یا دونر منطقه ای اس که در آن قوی ترین و سالم ترین موهای مقاوم در برابر ریزش از آن قابل برداشت است و سپس به مناطقی که نیاز به پوشش دارند پیوند می شوند. ناحیه اهدا کننده به ناحیه ای گفته می شود که در پشت سر و دقیقا در اطراف گردن و بین دو گوش قرار دارد. اگر فولیکول های موی شما در ناحیه پشت سر ضعیف و پراکنده باشد، متأسفانه پیوند موهایتان ممکن است مطابق انتظار پیش نرود. اندازه گیری تراکم مو در ناحیه اهدا و تشخیص میزان ریزش مویی که تجربه می کنید بسیار مهم است. مقدار مو در هر سانتی متر مربع را تراکم مو می نامند. تراکم مو در بزرگسالان باید به طور متوسط 250-300 در هر مترمربع باشد.


تصاویر قبل و بعد

بلافاصله بعد از پر کردن فرم می توانید عکس های قبل و بعد را فوراً مشاهده کنید. یک پیام خودکار از طریق تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد.

برای تفکیک کردن جزئیات، برای تبلیغات و تهیه محتوای شبکه های اجتماعی و آنالیز داده ها ما از کوکی ها استفاده می کنیم.