چند درصد از پیوند های مو به شیوه FUE زنده باقی خواهند ماند؟

چند درصد از پیوند های مو به شیوه FUE زنده باقی خواهند ماند؟
تعیین عوامل موثر در بقای پیوند مو بسیار مهم است. ازجمله فاکتورهای مهم می توان به سلامت بیمار، مشخصات مو و تکنیک های انجام عمل پیوند اشاره کرد.میزان بقای گرافت مو تقریبا بین 90 تا 100 درصد است.
fa

تعیین عوامل موثر در بقای پیوند مو بسیار مهم است. ازجمله فاکتورهای مهم می توان به سلامت بیمار، مشخصات مو و تکنیک های انجام عمل پیوند اشاره کرد.میزان بقای گرافت مو تقریبا بین 90 تا 100 درصد است.

تعیین جهت و زاویه خروج هر واحد فولیکولی مهم است تا در حین برداشت فولیکول های مو، گرافت اسیب نبیند. دمای مطلوب برای نگهداری نیز باید 4 درجه سانتیگراد باشد تا میزان بقای پیوند ها افزایش یابد و احتمال نتیجه ی مثبت پیوند مو نیز افزایش یابد. نکته مهم دیگر این است که واحدهای فولیکوی در یک محلول ذخیره سازی قرار می گیرند. حتی اگر همه این شرایط برآورده شود و عملی گردد، مهمترین نکته این است که پیوندها پس از خارج شدن از بدن چه مدت در بیرون نگه داشته می شوند.


تصاویر قبل و بعد

بلافاصله بعد از پر کردن فرم می توانید عکس های قبل و بعد را فوراً مشاهده کنید. یک پیام خودکار از طریق تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد.

برای تفکیک کردن جزئیات، برای تبلیغات و تهیه محتوای شبکه های اجتماعی و آنالیز داده ها ما از کوکی ها استفاده می کنیم.