موهای پیوندی چه زمانی شروع به رشد دائمی خواهند کرد؟

موهای پیوندی چه زمانی شروع به رشد دائمی خواهند کرد؟
معمولاٌ بعد از سپری شدن 5 الی 6 ماه از عمل پیوند مو، رشد موهای جدیدتان قابل رؤیت است. اما برای دیدن نتایج نهایی پیوند مو 12 تا 18 ماه زمان لازم است. طی 4-5 ماه رشد مو مجدد تسریع می شود و در عرض 6 ماه نیمی از نتیجه را مشاهده خواهید کرد و میزان این تغییرات قابل توجه است. در این زمان ضخیم شدن موهای پیوند زده شده نیز قابل تشخیص است.
fa

معمولاٌ بعد از سپری شدن 5 الی 6 ماه از عمل پیوند مو، رشد موهای جدیدتان قابل رؤیت است. اما برای دیدن نتایج نهایی پیوند مو  12 تا 18 ماه  زمان لازم است.  طی 4-5 ماه رشد مو مجدد تسریع می شود و در عرض 6 ماه نیمی از نتیجه را مشاهده خواهید کرد و میزان این تغییرات قابل توجه است. در این زمان ضخیم شدن موهای پیوند زده شده نیز قابل تشخیص است.

پس از عمل باید از خاراندن پوست سرتان خودداری کنید. 4 تا 5 روز از عمل نیز موهای ناحیه کاشته شده شروع به ریزش می کنند و این کار برای مدت 2 تا 3 ماه ادامه خواهد یافت. پس از آن، موهای دائمی جدید شروع به رشد می کنند و شما قادر خواهید بود بعد از گذشت 2-3 ماه نتایج را آرام آرام مشاهده کنید.


تصاویر قبل و بعد

بلافاصله بعد از پر کردن فرم می توانید عکس های قبل و بعد را فوراً مشاهده کنید. یک پیام خودکار از طریق تلفن یا ایمیل دریافت خواهید کرد.

برای تفکیک کردن جزئیات، برای تبلیغات و تهیه محتوای شبکه های اجتماعی و آنالیز داده ها ما از کوکی ها استفاده می کنیم.